Τεχνικές Αναγεννητικής Γεωργίας

 

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις τεχνικές της αναγεννητικής γεωργίας που προσφέρονται για τη δημιουργία πιο οικολογικών καλλιεργειών. Μπορείτε να τις δείτε όλες από κοντά στο κτήμα μας στο Νέσσωνα, και να μάθετε πώς να παράξετε την τροφή σας με βιώσιμο τρόπο στα σεμινάρια περμακουλτούρας, φυσικής καλλιέργειας και αναγεννητικής γεωργίας που διοργανώνουμε.

 

 

 

Χτίζουμε σήμερα για το αύριο

Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοιν.Σ.Επ.

Ιουστινιανού 68-72, 41223, Λάρισα

Email:

Phone: +302410550853